REDEL RURAL SILVER
20 marzo 2024

Jornada final, concurso de 11 proyectos innovadores
y entrega de premios

la Silver Economy en el medio rural

REDEL RURAL SILVER es una iniciativa que busca transformar el reto demográfico en una oportunidad para el desarrollo local, especialmente en áreas rurales. Se enfoca en promover la economía plateada, activar el ecosistema silver en territorios rurales, e impulsar iniciativas que atiendan a las necesidades de una población con mayor esperanza de vida. A través de la cooperación público-privada-ciudadana, REDEL busca mejorar la calidad de vida en el medio rural, incorporando la silver economy en la agenda de desarrollo local y fomentando el trabajo colaborativo y la innovación.

Ricardo Pizarro
Director
Sodebur

“Durant el 2024, la Direcció General de Societat Digital es centrarà en els drets i responsabilitats digitals, destacant-se com un tema clau en el debat públic. S’espera que sigui un any important per a les competències digitals, amb un enfocament europeu en l’adquisició d’habilitats més enllà de la funcionalitat bàsica en l’àmbit digital. L’objectiu és fomentar una societat digital madura i empoderada, capaç d’utilitzar eines digitals de manera crítica. També es buscarà avançar en la inclusió social digital, un esforç que involucra a diverses institucions i sectors de la societat, des de la Generalitat de Catalunya fins a la societat civil i els centres de recerca. A més, s’espera iniciar debats sobre la relació entre família i pantalles, promovent converses intergeneracionals i empàtiques per a la convivència amb dispositius i continguts tecnològics. 

Panorama 2024
Ester Manzano
Directora General de Serveis Digitals i Experiència CiutadanaGeneralitat de Catalunya

La transformació digital representa una nova forma d’actuar, aprofitant el potencial de la tecnologia. Les organitzacions han de centrar-se en dissenyar els seus serveis per satisfer les necessitats de la societat digital. Aquest procés implica una revisió dels processos i la integració de la tecnologia, però és crucial reconèixer que el veritable canvi rau en una transformació cultural. Respecte a la relació amb la ciutadania, és fonamental ser proactius i personalitzar els serveis, utilitzant l’anàlisi de dades per a una visió completa dels ciutadans i millorar l’atenció a través de diversos canals. La transformació també comporta un canvi en la comunicació, buscant generar confiança i seguretat. En l’era digital, es presenten noves oportunitats per a que la ciutadania accedeixi fàcilment als serveis administratius.

Panorama digital 2024
Sergi Figuerola
Director i2CAT

Aquest 2024, Catalunya es posiciona com a líder en la generació de valor digital, gràcies a la implementació dels fons de nova generació europea. Aquesta iniciativa impulsa la recerca i la innovació en l’àmbit digital, marcant un camí cap a la transformació tecnològica. Estem testimoni d’un creixement tecnològic ràpid i sense precedents, que requereix una adaptació constant i una visió estratègica. La nostra tasca és reduir la bretxa digital, assegurant que les noves tecnologies siguin accessibles i beneficioses per a tota la societat. Aquesta és una època de canvis significatius on Catalunya pot establir-se com a referent en el coneixement i l’innovació digital.

Perspectives econòmiques i empresarials 2024
Antoni Cañete

President PIMEC
Les declaracions d’Antoni Cañete ofereixen una visió econòmica i empresarial per al 2024, destacant una desacceleració global amb creixements del 2.0%, inferiors al 3.5% de 2022. A nivell europeu, l’economia mostra un creixement més moderat, amb perspectives particularment dolentes a la zona euro i a la Xina. En canvi, les projeccions a Espanya i Catalunya són lleugerament més positives, esperant-se un creixement entre l’1 i l’1,5% per a Catalunya. Factors com els tipus d’interès, la guerra a Ucraïna, i el preu del petroli influenciaran aquests escenaris. Les tensions inflacionistes i la debilitat econòmica també jugaran un paper clau en aquesta evolució.
Benvinguda – Presentació del WebDoc
Susana Prado
Directora general INETUM Catalunya

Susana Prado, directora general d’INETUM a Catalunya, dóna la benvinguda i convida a aprofundir en aquest document, aportant el punt de vista d’una gran consultora internacional sobre el futur de la societat digital a Catalunya per al 2024.

Los Protagonistas

ORDRE ALFABÈTIC PER NOM

Albert Domingo
Director
UPF Ventures

Albert Domingo destaca el 2024 com un any clau per aprofitar els fons Next Generation de la UE, amb l’objectiu de millorar la digitalització i les habilitats digitals dels treballadors a Catalunya, reconeixent els reptes i la necessitat d’adaptació i innovació constants. 

Albert Ortas
Director general
Intermedia Comunicació
Ortas enfatitza la ràpida evolució de la intel·ligència artificial, destacant que el valor afegit humà serà clau en sectors com la indústria, la salut, la logística i la comunicació. Ressalta l’empatia i l’adaptabilitat humana com a competències essencials davant les màquines.
Antoni Esteve
President
Grup Lavinia

Comenta la necessitat d’adaptar-se a la intel·ligència artificial, ressaltant que no és suficient viatjar en el món actual amb eines antigues. Encoratja a tots, caps i treballadors, a reaprendre i a dedicar temps a l’estudi, destacant que la intel·ligència artificial afecta totes les tasques i que la resistència és inútil davant l’avanç tecnològic. 

Antoni Garrell
President
HM hospitales Catalunya

Aquest text serà un resum de la intervenció de l’entrevistat, destil·lant els punts clau i les idees més rellevants que va compartir durant la conversa, reflectint l’essència del seu missatge i perspectiva sobre el panorama digital 2024.

Antoni Paz
Executive Director
Kim BCN

Paz prediu que 2024 serà un any destacat per a la intel·ligència artificial, marcant la seva integració amb altres tecnologies i l’adaptació a necessitats locals. Resalta també que serà l’any clau per l’ètica en l’IA, amb Europa liderant el desenvolupament de normatives i pràctiques responsables.

Carlos Pallotti
Director
Fundación NAOS (Argentina)

Carlos Pallotti anticipa un 2024 tecnológicamente prometedor en Iberoamérica, con un auge de inteligencia artificial en sectores clave, generando nuevas profesiones y mayor demanda en IA, ciencia de datos y blockchain, lo que impulsará el empleo y los salarios.

Carles Grau
Founder & CEO
Grau & Innovation Consulting

Grau veu un 2024 optimista, amb creixement en demanda de productes i serveis tecnològics a Catalunya, especialment en ciberseguretat, gestió de dades i intel·ligència artificial. Destaca la importància de l’aplicació ètica i humanista en el desenvolupament i ús d’aquestes tecnologies, enfocant-se en la millora de la productivitat i l’experiència del client.

Carles Miranda
Mànager Indústria 4.0 i Economia Circular
Agéncia per a la competitivitat de l’empresa ACCIÓ

Carles Miranda és optimista sobre la digitalització a Catalunya en 2024, destacant la inversió en intel·ligència artificial, IoT i ciberseguretat, amb enfocament en millora de processos i innovació en tecnologies com la computació quàntica.

Daniel Condeminas
Consultor
Comunicació

Condeminas destaca dos elements clau per al 2024 en l’àmbit audiovisual i tecnològic a Catalunya: la celebració del centenari de la ràdio, ressaltant la importància dels pioners i la necessitat de tecnologia en la ràdio digital actual; i la posada en marxa del Catalunya Media City, un projecte que impulsarà les tecnologies immersives i les noves oportunitats professionals.

David Boronat
Founder &CEO
Multiplica

David Boronat predice un 2024 dinámico, con creciente integración de inteligencia artificial y el surgimiento de asistentes virtuales personales, transformando el uso cotidiano de la tecnología y democratizando su acceso a través de la voz.

Eduard Martín
CIO
Mobile World Capital Barcelona
Eduard Martín preveu un 2024 apassionant en el món digital, amb un enfoc especial en la continuació del desenvolupament de la digitalització i la indústria TIC. Destaca el rol de la intel·ligència artificial, especialment les generatives, i la necessitat d’una regulació que garanteixi el seu desplegament eficaç i humanista. Preveu avanços significatius en sectors com la salut, la logística i la indústria.

Opiniones sobre la iniciativa

La iniciativa de Redel Rural Silver ha generado reacciones ampliamente positivas entre los 11 participantes. Subrayan su capacidad para transformar los desafíos demográficos en oportunidades de crecimiento y desarrollo en áreas rurales, resaltando la importancia de la economía plateada. La colaboración entre diferentes sectores es otro punto fuertemente aplaudido, ya que facilita la innovación y promueve soluciones sostenibles para mejorar la vida rural. En conjunto, las opiniones reflejan un fuerte apoyo a los objetivos de la iniciativa y su enfoque en la calidad de vida y el desarrollo colaborativo.

Casting

Han interenido en esta iniciativa

 1. Alberto Bokos
 2. Bea Garcia
 3. Beatriz García Val
 4. Cabús Ruana, Misericòrdia
 5. Eli Urbieta
 6. Gontzal Tamayo Pastor
 7. Jordi Benavent
 8. Joseba Irazabal Obieta
 9. Joseba Irazabal Obieta
 10. Josep Francesc Moragrega Font
 11. Laura Oliva Palau
 12. Maite Arrieta Arrivillaga
 13. Marcelo Molina
 14. Maribel Sancho Castejón
 15. María Jose Santiago Gómez de Agüero
 16. Miguel Fernando Basconcillos López
 17. Mónica Carmen Rodríguez Jiménez
 18. Noemí Hortigüela Castilla
 19. Sandra Suarez
 20. Sandra Suàrez i Plana
 21. Sergi Martín
 22. Yaiza Cid Foruria

the end

Scroll al inicio